W pakiecie taniej

Jak zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych
kupując ebooki?

Strona główna » Biznes i praca » Giełda i inwestycje » GPW II - Papiery wartościowe w praktyce 
GPW II - Papiery wartościowe w praktyce
To jest nasz HIT !!!

Marcin Krzywda

GPW II - Papiery wartościowe w praktyce

Kategoria: Giełda i inwestycje
Wydawca: Złote Myśli

ISBN: 978-83-7521-266-2
Ilość stron: 104
Format: plik PDF

39,97 zł Zamów wersję elektroniczną

49,97 zł Zamów wersję drukowaną + elektroniczna gratis 370
 

Akcje

Definicja tego najpopularniejszego na świecie papieru wartościowego pojawiła się już w pierwszej części e-booka. Dlatego zakładam, że jako czytelnik drugiej części dobrze rozumiesz czym są akcje i znasz ich podstawowe cechy.

Akcja jest papierem wartościowym o określonej wartości nominalnej, będącej równą, w stosunku do innych, częścią kapitału zakładowego spółki, która akcję wyemitowała. Spółka nie może wyemitować akcji o różnej wartości.

Posiadanie nawet pojedynczej akcji oznacza pewne prawo do decydowania o losach spółki, a dokładnie do uczestnictwa w najwyższym organie spółki akcyjnej tj. zgromadzeniu akcjonariuszy. Do najważniejszych decyzji, które podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy należą: wybór rady nadzorczej, decyzja o wielkości wypłacanej dywidendy, inne decyzje o znaczeniu strategicznym, np. o połączeniu z inną spółką.

W praktyce jednak będziemy omawiać sytuację, w której firma wyemitowała wiele tysięcy (milionów) akcji, a Ty posiadasz niewielką część udziałów zakupioną na giełdzie. Zakładamy więc, że Twoim celem jako posiadacza akcji jest tylko osiągnięcie zysku z tego faktu, a nie wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Typową sytuacją, w której zarabiasz na posiadaniu akcji jest ich zakup po niższej cenie i sprzedaż po wyższej. Jednak dochody z akcji mogą się wiązać także z innymi zdarzeniami, np. wypłatą dywidendy lub przydziałem Praw Poboru.

O czym będzie ten rozdział?

1.Prześledzimy główne cechy akcji notowanych na giełdzie oraz właściwości obrotu giełdowego:

 • Cena akcji
 • Sposób ustalania ceny (kursu)
 • Sposób rozliczeń transakcji giełdowych
 • Prowizje i slippage
 • Wolumen

2.Następnie omówimy najważniejsze operacje związane z obrotem akcjami:

 • Wypłata dywidendy
 • Prawa Poboru
 • Pierwotna emisja akcji
 • Split
 • Umorzenie akcji
 • Krótka sprzedaż

3.Przedstawimy także informacje przydatne w analizie zależności rynku akcji od innych rynków.

4.Rozdział zakończymy praktycznymi zasadami wyboru akcji w zależności od obranej strategii.

Cena akcji

W przypadku akcji rozróżniamy trzy ceny:

 • cenę nominalną, która zapisana jest w statucie spółki;
 • cenę rynkową, ustaloną na giełdzie;
 • cenę emisyjną, która pojawia się w przypadku sprzedaży akcji na rynku pierwotnym.

Pojęcie ceny nominalnej i emisyjnej oraz zależności między nimi omówimy szerzej przy okazji emisji pierwotnej akcji. Teraz natomiast zastanówmy się czym jest cena rynkowa.

[...]

Nie jest to trywialne pytanie, choć pewnie każdy z Czytelników podałby bez wahania jakąś definicję ceny. Poniekąd cena jest liczbowym wyrażeniem wartości spółki, a za razem tym, co pewien inwestor jest skłonny zapłacić drugiemu za dany papier w danym czasie. Zobaczmy na wykresie, jak nagle może się zmieniać cena akcji.

Kurs akcji kolejnego dnia otworzył się dużo poniżej poprzedniego zamknięcia. Mimo iż jeszcze wczoraj cena była wyższa, dziś już nikt nie chciał kupować po starej cenie. W tym czasie sytuacja spółki (wartość) nie zmieniła się diametralnie. Dlatego miejmy dystans do ścisłego wiązania wartości spółki i jej kursu.

Pewne metody gry (np. analiza techniczna) idą dalej. Dla potrzeb takich analiz akcje są pozbawionym wartości zapisem komputerowym. Wartym w zasadzie tyle, ile ktoś chce za niego zapłacić. Jeśli chwilę później nikt nie chce go kupować, wówczas nie ma on wartości. Oczywiście rzadko zdarza się, żeby nikt nie chciał kupić jakichś akcji. Wszystko jest kwestią ceny.

Pamiętaj, że musisz rozróżniać spółkę od jej akcji. Akcje nie mają wartości. Spółka ją ma - składa się na nią pewien kapitał zakładowy (środki trwałe, załoga, know-how), pewien strumień przepływów pieniężnych, a więc rzeczy, które mają wartość.

Każda cena odzwierciedla chwilowy konsensus pomiędzy kupującymi, sprzedającymi i niezdecydowanymi inwestorami w momencie zawarcia transakcji. Cena nie jest niczym więcej jak miejscem przecięcia krzywych popytu i podaży.

Serwisy informacyjne w tabelach notowań podają następujące wartości:

 • cenę otwarcia (otwarcie) - jest to cena, po której zostaje zawarta pierwsza transakcja danego dnia.
 • cenę najwyższą (maksimum) - jest to najwyższa cena osiągnięta przez papier w ciągu dnia. Wyznacza ona maksimum, jakie kupujący byli skłonni zaakceptować nabywając w danym momencie walor.
 • cenę najniższą (minimum) - jest to najniższa cena osiągnięta przez papier w danym dniu. Wielkość ta reprezentuje minimum, jakie gotowi byli zaakceptować potencjalni sprzedający pozbywając się papieru.
 • cenę zamknięcia (zamknięcie) - jest to cena, po której została zawarta ostatnia transakcja w danym dniu. Najczęściej to ta cena jest wykorzystywana do analiz.

Sposób ustalania ceny (kursu)

W pierwszej części e-booka zapoznaliśmy się z fazami sesji giełdowej dla akcji. Zatem pojęcia: kurs, TKO, fixing itp. są dla nas jasne. Także czynniki wpływające na cenę zostały przeze mnie wymienione w poprzedniej książce. Tutaj zajmiemy się tylko metodą, którą giełda stosuje do wyznaczania kursów oraz tym, jak możemy wykorzystać informacje publikowane przez giełdę. Rozważania ograniczymy tylko do grupy spółek zaliczonych do notowań ciągłych (tzn. takich, których kurs zmienia się przez cały czas trwania sesji).

Naczelną zasadą, którą kieruje się system giełdowy przy ustalaniu kursu akcji jest wymóg usatysfakcjonowania jak największej liczby sprzedających i kupujących. Inwestorzy, w zleceniach kupna i sprzedaży składanych w domach maklerskich, składają swoje propozycje cen, po jakich są skłonni sprzedać lub nabyć papiery wartościowe. Jednak to, czy dojdzie do transakcji zależy od tego, czy kurs przyjmie wartość proponowaną przez inwestora.

Arkusz zleceń

Pojęcie to jest kluczowe jeśli chodzi o wyznaczanie kursu. Arkusz zleceń to uporządkowane według cen zestawienie zleceń na dany papier wartościowy, przekazanych na giełdę. W czasie notowań ciągłych Twoje zlecenie zostanie zrealizowane na bieżąco lub trafi do arkusza zleceń i będzie czekać na ofertę przeciwną o odpowiedniej cenie, umożliwiającą zawarcie transakcji. Przy realizacji zleceń obowiązują dwa priorytety: cena i czas złożenia zlecenia. Oznacza to, że jeśli na realizację czekają dwa zlecenia z identyczną ceną, jako pierwsze realizowane jest to, które zostało przekazane na giełdę wcześniej.

Zasady ustalania kursu

Przy ustalaniu kursu stosuje się więc kolejno następujące zasady:

 • maksymalizacja wolumenu obrotu (czyli, żeby jak najwięcej walorów wzięło udział w transakcjach kupna/sprzedaży),
 • minimalizacja różnicy między liczbą papierów wartościowych w zleceniach sprzedaży i kupna, możliwych do realizacji po określonym kursie (czyli dążeniu do tego, aby popyt równoważył się z podażą),
 • minimalizacja różnicy między kursem określanym, a kursem odniesienia (czyli dążenie do jak najmniejszych wahań kursu). Kursem odniesienia w systemie notowań ciągłych jest ostatni kurs zamknięcia. Kursem odniesienia w systemie notowań jednolitych jest ostatni kurs fixingu.

Przy kursie wyznaczonym zgodnie z powyższymi uwagami, następuje realizacja zleceń, przy zastosowaniu następujących zasad:

 • w całości realizowane są wszystkie zlecenia po każdej cenie (PKC), wszystkie zlecenia kupna z limitem ceny wyższym od określonego kursu oraz wszystkie zlecenia sprzedaży z limitem ceny niższym od kursu określonego,
 • zlecenia „po cenie rynkowej na otwarcie" (PCRO) i aktywne zlecenia z limitem ceny równym kursowi określonemu mogą być zrealizowane całkowicie, częściowo lub pozostać niezrealizowane,
 • wszystkie zlecenia kupna z limitem ceny niższym oraz wszystkie aktywne zlecenia sprzedaży z limitem ceny wyższym od kursu określonego nie są realizowane.

System giełdowy realizuje zlecenia w następującej kolejności:1

 • zlecenia PKC (Po Każdej Cenie),
 • zlecenia kupna z limitem wyższym od określonego kursu oraz zlecenia sprzedaży z limitem niższym od określonego kursu,
 • zlecenia PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie),
 • zlecenia z limitem ceny równym określonemu kursowi,
 • spośród zleceń PKC oraz spośród zleceń z limitem ceny- zlecenia z limitem aktywacji są realizowane jako ostatnie.

1 Zakładam tutaj, że dobrze orientujesz się w rodzajach zleceń giełdowych. Jeśli nie to polecam Ci lekturę pierwszej części ebook'a. Być może wydaje Ci się to szczegół techniczny, jednak stosowania odpowiednich zleceń jest koniecznym elementem budowania strategii inwestycyjnej.

[...]

To jest tylko część darmowego fragmentu tego ebooka.
Zarejestruj się za darmo w Złotym Klubie, a otrzymasz dostęp do ponad 170 darmowych oraz obszernych fragmentów płatnych ebooków.

Co Ci da członkostwo w Złotym Klubie?
 • darmowe ebooki (ponad 170)
 • specjalne rabaty
 • punkty lojalnościowe
 • możliwość udziału w forum dyskusyjnym
 • promocje
 • informacje o nowościach
Zarejestruj się teraz

Sprawdzone ebooki teraz taniej w specjalnym zestawie: Pakiet - Giełda Papierów Wartościowych, który zawiera 3 ebooki o łącznej wartości 109,92 zł. Kupując jednak cały zestaw oszczędzasz aż 29,98 zł płacąc za nie tylko 79,94 zł
Pakiet - Giełda Papierów Wartościowych

Pakiet - Giełda Papierów Wartościowych

Zawartość pakietu:
 • GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce
 • GPW II - Papiery wartościowe w praktyce
 • GPW III - Analiza techniczna w praktyce
79,94 zł
  
Czynniki osiągania sukcesu
41,70 zł

Czynniki osiągania sukcesu

Czynniki osiągania sukcesu, czyli kilka praktycznych lekcji dla wszystkich ludzi, którzy mają wielką motywację i chcą pracować ciężko, ale z rozmysłem.

PROMOCJA